Serbiamap.Mobile za Google Android sisteme

Sadržaj

Novosti

Novo u verziji 1.4 :

  • Dopuna modula za pretraživanje
  • Obogaćen prikaz mape - autofocus mod za praćenje trenutne pozicije
  • Novi tipovi objekata za pretraživanje

Opis

Aplikacija Serbiamap.Mobile je namenjena za brzu i efikasnu online pretragu georeferenciranih odrednica iz naše baze podataka.

Program omogućuje sledeće funcionalnosti:

  • Pokretanje GPS prijemika na vašem uređaju, ukoliko je on prisutan.
  • Pretraživanje baze geoodrednica u online režimu (putem Internet konekcije), i to po više kriterijuma - po imenu, tipu odrednice, kao i po rastojanju, odnosno - poslednja stavka omogućuje da fitrirate rezultate pretrage po udaljenosti od vaše trenutne GPS lokacije. Na ovaj način možete ustanoviti ,na primer, koja benzinska pumpa vam je najbliža, ili listu hotela u gradu u kojem se nalazite. Poziciju svakog objekta koji se nađe u rezultatima pretrage možete pogledati na mapi, koristeći opciju Show Map.
  • GPS praćenje - omogućeno slanje trenutne GPS pozicije serveru za prikaz lokacije na mapama serbiamap.net u realnom vremenu.
  • Pretraživanje ulica za veći broj gradova u Srbiji (Beograd, Novi Sad, NIš, Kragujevac, Kraljevo, itd). Kao i kod pretraživanja geoodrednica, poziciju svake ulice možete pogledati na mapi, koristeći opciju Show Map.
  • Objekti obično sadrže kratak opis (adresa, kontakt telefon - zavisno od tipa objekta). Ove detalje pregledate komandom Show Info.
  • Korišćenje GPS mapa u offline režimu rada, bez internet konekcije. Mape se mogu nasnimiti na SD karticu tako da za njihov pregled nije potrebna internet veza.

Programski zahtevi:

  • Google Android 1.5 operativni sistem

Preuzimanje programa i instalacija

Aplikaciju Serbiamap.Mobile za Android sisteme možete instalirati na svom uređaju na uobičajen način, koristeći aplikaciju Google Android Market na vašem telefonu.

Potražite Serbiamap.Mobile na Android Marketu, u kategoriji Applications/Travel, ili upotrebite direktni link market://search?q=pname:net.serbiamap.android .

Alternativno, možete pre instalacije pogledati web stranicu na Google Android Marketu.

Serbiamap.Mobile i offline mape

Program Serbiamap.Mobile može da koristi mape i u online i u offline režimu (bez povezivanja na internet).
Za pregled mapa u offline režimu potrebno je da mape prethodno nasnimite na vaš uredjaj.

1. preuzmite fajl sa digitalnom mapom Srbije i fajlove za pojedine gradove :

Mapa Republike Srbije :


Mape gradova :


Mapa Beograda GPS mapa Beograda
Datum : 23.10.2010

Download map file (12.5 MB)


Mapa Novog Sada GPS mapa Novog Sada
Datum : 22.08.2009

Download map file (3.2 MB)


Mapa Kraljeva GPS mapa Kraljeva
Datum : 22.08.2009

Download map file (2.5 MB)


Mapa Niša GPS mapa Niša
Datum : 22.08.2009

Download map file (2.3 MB)


Mapa Kruševac GPS mapa Kruševca
Datum : 22.08.2009

Download map file (1.4 MB)


2. Raspakujte fajl MGMapsCache.nnnnnn.zip na vašem PC računaru. Dobija se direktorijum "MGMapsCache". Promenite osnovni naziv direktorijuma iz "MGMapsCache" u u naziv koji odredjuje konkretnu mapu, npr. "Srbija", "Beograd", "Novi Sad" ili slično. Naziv direktorijuma nije strogo određen, važno je da iz prakticnih razloga imate odvojene direktorijume sa smislenim nazivima zbog jednostavnije instalacije novih verzija mapa.

3. Na SD kartici vašeg mobilnog telefona napravite direktorijum "/sdcard/Serbiamap.Net/"

4. Prebacite direktorijum sa mapama iz tačke 2. u direktorijum iz tačke 3 (koristeći USB kabl ili slično) sa vašeg PC računara na mobilni telefon. Trebalo bi da dobijete direktorijume sa nazivima "/sdcard/Serbiamap.Net/Srbija/", "/sdcard/Serbiamap.Net/Beograd/" ili slično, zavisno od naziva koje ste dodelili po uputstvu iz tačke 2. Radi provere, uverite se da svaki od ovih direktorijuma sadrži poddirektorijume sa imenima u obliku "Serbiamap.Net_n".

5. Pokrenite aplikaciju Serbiamap.Mobile na vašem uređaju, a zatim iz glavnog menija odabrati opciju Settings. Otvara se prozor sa podešavanjima programa.
Označite opciju "Use offline maps", a zatim proverite da li je putanja do mapa podešena na direktorijum "/sdcard/Serbiamap.Net/" (ovo je podrazumevano podešenje, direktorijum se može i zvati drugačije, bitno je da se poklapa sa nazivom koji ste dodelili u tački 3)

6. Sačuvajte podešenja (dugme Save), a zatim restartujte aplikaciju.

7. Pri ponovnom pokretanju programa, na početku rada se vrši indeksiranje mapa sa SD kartice za rad u offline režimu.